Trondheim Turmarsjforenings arrangementer

Meny:

Velkommen til en trivelig tur !

Trondheim Turmarsjforening arrangerer en rekke marsjer i løpet av året. Vi arrangerer også turer og en og annen fest for medlemmene.

Nedenfor finner du en liste over våre arrangementer i tiden som kommer. Listen blir oppdatert med jevne mellomrom.

I tillegg til turmarsjer tar vi også med andre "viktige" og nyttige datoer.

Fargene i listen sier noe om hva slags arrangement det er snakk om:

  • Grønne linjer er marsjer.
  • Gule linjer er andre arrangementer - ikke nødvendigvis sportslige.
  • Serie- og fellesmarsjer vinteren 2017-2018

    Ordinære marsjer 2017.

    Førte Vandringer på Frosta.